[:NL]God kveld,

Vi har bestemt at Rapalje Zomerfolk ikke kan fortsette i år.

Vi har prøvd å finne en mulighet for å beholde Zomerfolk i 2020, men det er dessverre ikke gjennomførbart. Vi kan ikke organisere et vellykket arrangement på den valgte datoen i september. Det er mange som er involvert i å gjøre festivalen til en suksess og dessverre faller puslespillet fra hverandre på (alt for) mange fronter. Ulike utstillere og band kan ikke delta, teknikere har andre prosjekter, frivillige kan ikke delta. Vi ønsker ikke å gi noen innrømmelser til kvaliteten på vår vakre festival. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å hoppe over festivalen vår i år 2020. Det er en så fantastisk festival for oss, og vi håper dere alle kommer 5. og 6. juni 2021. Vi går gjennom en veldig vanskelig tid med Rapalje med mye usikkerhet og vi prøver å gi dere et hyggelig øyeblikk hver uke med livene våre strømmer! www.rapalje.com/stream

Kjøpte billetter: alle billetter er fortsatt gyldige til festivalen i 2021 og dette blir en flott utgave hvor vi skal feire jubileet vårt på en stor måte. Dersom du ikke kan delta helgen 5. og 6. juni 2021, tilbyr vi deg muligheten til å gjøre om billettene til en kreditt for andre konserter og arrangementer der vi opptrer.

Vær sunn, enkel og gratis[:no]god kveld,

Vi har bestemt at Rapalje Zomerfolk ikke kan fortsette i år.

Vi har prøvd å finne en mulighet til å beholde Zomerfolk i 2020, men det er dessverre ikke gjennomførbart. Vi kan ikke organisere et vellykket arrangement på den valgte datoen i september. Det er mange som samarbeider for å gjøre festivalen til en suksess og dessverre faller puslespillet fra hverandre på (altfor) mange fronter. Diverse utstillere og band er ikke tillatt, teknikere har andre prosjekter, frivillige kan ikke delta. Vi ønsker ikke å gå på akkord med kvaliteten på vår vakre festival. Vi kan ikke la være å hoppe over festivalen vår i år 2020. Det er en så fantastisk festival for oss og vi håper dere alle kommer 5. og 6. juni 2021. Vi har en veldig vanskelig tid med Rapalje med mange usikkerhetsmomenter og vi prøver å gi du et fint øyeblikk hver uke med livestrømmene våre! www.rapalje.com/stream

Kjøpte billetter: alle billetter vil forbli gyldige til festivalen i 2021 og dette blir en flott utgave hvor vi skal feire vårt jubileum. Dersom du ikke klarer å bruke helgen 5. og 6. juni 2021, tilbyr vi deg muligheten til å gjøre om billettene til en kreditt for andre konserter og arrangementer der vi opptrer.

Vær sunn, enkel og gratis[:de]

Guten Abend,

Wir haben entschieden, dass Rapalje Zomerfolk dieses Jahr nicht stattfinden kann.

Wir haben verucht, eine Occasion zu finden, Zomerfolk im Jahr 2020 zu behalten, aber das istleider nicht möglich. Wir können zum ausgewählten Termin im September keine erfolgreiche Veranstaltung organisieren. Es gibtviele Leute, die zummenarbeiten um das Festival zum Erfolg na führen, undleider fällt alt ins Wasser, an (zu) falt Fronten auseinander. Forskjellige Aussteller und Bands synder ikke erlaubt, Techniker har andre Projekte, Freiwillige können nicht teilnehmen. Wir wollen keine Kompromisse machen bei der Qualität unseres schönen Festivals eingehen. Wir kunne ikke vært annerledes, hvis unser Festival in diesem Jahr 2020 ab zu blow. Es ist ein Fantasies Festival für uns und wir hoffen, dass Sie alle am 5. og 6. June 2021 kommen. 

Wir har eine sehr schwierige Zeit mit Rapalje mit Fall Unsicherheiten und Versuchen jede Weeke einen Schönen Moment mit unseren Live Streams zu machen! www.rapalje.com/stream

Gekaufte billetter: Alle billetter bleiben für das Festival im Jahr 2021 gültig og dies wird eine großartige Ausgabe sein, in der wir unser Jubiläum feiern were. Wenn Sie das Wochenende vom 5. og 6. June 2021 nicht nutzen können, beets wir Ihnen die Möglichkeit, die Tickets in eine Gutschrift für other Konzerte und Veranstaltungen umzuwandeln, both deen wir auftreten.

Vær sunn, enkel og gratis[:]

nb_NO