[:nl]

Lieve bezoekers van Zomerfolk,

Met veel pijn in ons hart hebben we besloten dat Zomerfolk niet kan doorgaan op 6 en 7 juni 2020.

We leven op dit moment in een onwerkelijke wereld waarin we jullie willen proberen te beschermen.

We realiseren ons dat we vroeg zijn met dit besluit en dat we niet weten wat de stand van zaken zal zijn in juni. We komen als band echter op veel plekken en daardoor komen we ook in aanraking met veel mensen. We vinden het risico daarom te groot.

We dragen onze collega’s en in het bijzonder de organisaties van Keltfest en Elfia – die ook op korte termijn ook een evenement gepland hebben – een warm hart toe. We hopen echt dat hun evenementen door kunnen gaan.

Omdat we een feestje als Zomerfolk juist nu heel hard nodig hebben onderzoeken we de mogelijkheden om het in september van dit jaar plaats te laten vinden. Reeds gekochte tickets blijven geldig.

We houden jullie op de hoogte!

Be easy and free,

Rapalje Zomerfolk Festival

[:en]Dear visitors of Zomerfolk,

With pain in our hearts we have decided that Zomerfolk cannot take place on 6 and 7 June 2020.

We are currently living in an unreal world in which we want to try to protect you.

We realize that we are early with this decision and that we do not know what the state of play will be in June. However, as a band we come in many places and that is why we also come into contact with many people. We therefore consider the risk too great.

We warmly support our colleagues and in particular the organizations of Keltfest and Elfia – who also have an event planned in the near future. We really hope that their events can continue.

Because we really need a party like Zomerfolk now, we are investigating the possibilities of having it take place in September this year. Tickets already purchased remain valid.

We will keep you informed!

Be easy and free,

Rapalje Zomerfolk Festival[:de]

Liebe Besucher von Zomerfolk,

Mit viel Schmerz im Herzen haben wir beschlossen, dass Zomerfolk am 6. und 7. Juni 2020 nicht stattfinden kann.

Wir leben derzeit in einer unwirklichen Welt, in der wir versuchen wollen, dich zu schützen.

Wir erkennen, dass wir mit dieser Entscheidung früh dran sind und nicht wissen, wie der Stand der Dinge im Juni sein wird. Als Band kommen wir jedoch an viele Orte und deshalb kommen wir auch mit vielen Menschen in Kontakt. Wir halten das Risiko daher für zu groß.

Wir unterstützen unsere Kollegen und insbesondere die Organisationen von Keltfest und Elfia herzlich – die auch in naher Zukunft eine Veranstaltung geplant haben. Wir hoffen sehr, dass ihre Veranstaltungen fortgesetzt werden können.

Da wir jetzt wirklich eine Party wie Zomerfolk brauchen, untersuchen wir die Möglichkeiten, dass sie im September dieses Jahres stattfinden kann. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig.

Wir halten du auf dem Laufenden!

Be easy and free,

Rapalje Zomerfolk Festival[:]

nl_NL